Velkommen til et noget anderledes layout af dit Karting i Billeder …

Velkommen til et noget anderledes layout af dit Karting i Billeder,
hvor disse af 2018’s sidste løbs billeder (2424)
i første omgang er blevet “ramt” som smagsprøver:

27.10., RGKK, SM 5, finalen
7.10., RGKK, DSK 6, finalen
23.9., Kristianstad (SWE), VM for OK+OKJ
2./3.6. Lockarp, Øresundscup m.v.

Alle tidligere løb kan stadig ses / findes via Oversigter / index pages og i
nogen tid vil såvel nyt og gammelt layout være at finde på Karting i Billeder.

Egentlig anderledes vil først være billed-kiggeriet,
hvor en lup-funktion har afløst hoppet til ”KortKig”-siderne.

Under billed-kiggeriet kan enten bestilling straks gøres,
alternativt interessante muligheder markeres til ”din ønskeliste” til mulig senere bestilling.

OG er der udvalgt billeder i elektronisk form
(e-/web-/2Xweb- eller .gif-billeder),
vil disse straks efter accepteret betaling ledsages af mail klar til download’en.

Der arbejdes indgående på yderligere muligheder,
såvel som omfang for resten af Karting i Billeder’s store arkiv
(over 128.000) helt tilbage fra 1998, plus 1077/78 fra ”Maler”.

God fornøjelse.

Med venlig hilsen

Dennis B.
Karting i Billeder


  Welcome to a somewhat different layout of your Karting i Billeder,
where these of 2018’s last race pictures (2424)
in the first place has been “hit” as a tasting:
27.10, RGKK, SM 5, final
7.10., RGKK, DSK 6, the final
23.9., Kristianstad (SWE), World Cup for OK + OKJ
2./3.6. Lockarp, Øresundscup

All previous races can still be seen / found via Overviews / index pages and in
For some time, both new and old layout will be at Karting i Billeder.

Really different is first be the picture-viewing,
where a magnifying function has relieved the jump to the “KortKig” -pages.

During the image viewing, either order can be made immediately,
alternatively interesting pictures marked for “your wish list” for possible later ordering.

AND are images selected in electronic form
(e- / web- / 2Xweb- or .gif-images),
they will –  immediately after accepted payment – be ready for download (a mail will be sent).

Further possibilities are being worked on extensively,
as well as the scope of the rest of Karting i Billeder‘s large archive
(over 128,000) dating back from 1998, plus 1077/78 of “Maler”‘s.

Enjoy.

Yours sincerely

Dennis B.
Karting i Billeder
( = Karting in Pictures)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *