HvordanOgHvorledes

Hvordan bestiller jeg .. / Hvad sker herefter?

Her er en lille “vejledning” i hvordan du gør og bestillingen forløber.

1) billed(er) udsøges fra “Oversigter”
2) med klik på billedet kan lidt detaljer studeres
3) med rullemenu vælges hvad-det-skulle-være
og afsluttes med “Tilføj til kurv”.
Samtidig vises “din kurv” i venstre side.
3a) valgte billed(er) kan også gemmes i din ønskeliste ved tryk på hjerte-symbolet til senere brug
hvor du fortsætter som ved 3) ovenfor
4) når du afslutter med “se kurv”
Hvis du allerede har oprettet en konto hos Karting i Billeder,
kan fortsættes til betalingen.
5) der kvitteres på mail’en for bestillingen
og ved køb af billed(er) til download,
modtager du mail herom efter accepteret betaling.

** Bemærk din mail-info om download: **
inden [Udløber]-dato er max. 3 x [Download] mulig.

6) efter accepteret betaling udføres bestillingen og afsendes
7) Modtageren glædes (forhåbentlig) over resultatet

Venligst
fra
Dennis B.

How do I .. / What happens next?

Here’s a little “guidance” on how to do and how the order is progressing.

1) Image (s) are selected from “Index pages”
2) With the click of the picture, some details can be studied
3) With the drop down menu select what-it-should-be
and finish with “Add to kurv/basket”.
At the same time, “your kurv/basket” appears on the left.
3a) Selected image (s) can also be stored in your wish list by pressing the heart-symbol for later use
where you continue as at 3) above
4) When you end with “see kurv/basket”
If you have already created an account with Karting i Billeder,
can be continued for payment.
5) The receipt for the order is acknowledged
and when purchasing image (s) for download,
you will receive an email about this after accepted payment.

** Note your mail-info reg. download: **
before the [Udløber]-date, max. 3 x [Download] is possible.

6) After accepted payment, the order is executed and shipped
7) The recipient is (hopefully) pleased with the result

Regards
from
Dennis B.

Hvordan bestiller jeg .. / Hvad sker herefter?
(som det plejede at være tidligere ...)

  Her er en lille “vejledning” i hvordan du gør og bestillingen forløber.

1) billed(er) udsøges på nettet eller i mine oversigtskataloger

2) beslutning(er) tages om antal + størrelse + evt. køb som e-billede,
(se hertil evt. “Bestillingsoversigt” )
men GLEM IKKE …at oplyse om både Billed-
* nummer
* Løbsnavn
* Løbsår.

Bem. til billednummer: hver begivenheds billeder starter med Bil001!

3) bestilling fremsendes pr. e-mail
(til info@photo-d.com eller dlb@vip.cybercity.dk)

4) bestillingen bekræftes med sammentælling af pris, plus evt. kommentarer

5) det aftalte beløb overføres til Danske Bank Konto 03396150 (RegNr. 1551).
Om der bruges homebanking eller en tur på posthuset, er op til dig.

6) efter modtagelse af beløbet, udføres bestillingen og afsendes

7) modtageren glædes (forhåbentlig) over resultatet

Venligst
fra
Dennis B.

How do I .. / What happens next?
(as it used to be ...)

  Here’s a little “guidance” on how to do and how the order is progressing.

1) image(s) are selected here on the web or in my inventory catalogs

2) decision(s) taken on the number + size
+ perhaps purchase as e-picture (see here possibly. “InfoImageFiles”)
but DO NOT FORGET … to provide information on both
the Image-
* SequenceNumber
* RaceName
* RaceYear.

Note on picture SequenceNumber:
each events images start with (SequenceNumber) Bil001!

3) order sent by e-mail
(for info@photo-d.com or dlb@vip.cybercity.dk)

4) the order is confirmed with a count of price, plus any. comments

5) the agreed amount transferred to Danish Bank Account 03396150 (RegNr. 1551).
If using home banking or a trip to the post office, is up to you.
Note for international bank-transfers, see “BankingInfo

6) after reception of payment, the order is processed and shipped

7) receiver will rejoice (hopefully) the outcome

Best regards
Dennis B.