HvordanOgHvorledes

Hvordan bestiller jeg .. / Hvad sker herefter?
(som det plejede at være tidligere ...)

How do I .. / What happens next?
(as it used to be ...)

Her er en lille “vejledning” i hvordan du gør og bestillingen forløber.

1) billed(er) udsøges på nettet eller i mine oversigtskataloger

2) beslutning(er) tages om antal + størrelse + evt. køb som e-billede,
(se hertil evt. “Bestillingsoversigt” )
men GLEM IKKE …at oplyse om både Billed-
* nummer
* Løbsnavn
* Løbsår.

Bem. til billednummer: hver begivenheds billeder starter med Bil001!

3) bestilling fremsendes pr. e-mail
(til info@photo-d.com eller dlb@vip.cybercity.dk)

4) bestillingen bekræftes med sammentælling af pris, plus evt. kommentarer

5) det aftalte beløb overføres til Danske Bank Konto 03396150 (RegNr. 1551).
Om der bruges homebanking eller en tur på posthuset, er op til dig.

6) efter modtagelse af beløbet, udføres bestillingen og afsendes

7) modtageren glædes (forhåbentlig) over resultatet

Venligst
fra
Dennis B.

Here’s a little “guidance” on how to do and how the order is progressing.

1) image(s) are selected here on the web or in my inventory catalogs

2) decision(s) taken on the number + size
+ perhaps purchase as e-picture (see here possibly. “InfoImageFiles”)
but DO NOT FORGET … to provide information on both
the Image-
* SequenceNumber
* RaceName
* RaceYear.

Note on picture SequenceNumber:
each events images start with (SequenceNumber) Bil001!

3) order sent by e-mail
(for info@photo-d.com or dlb@vip.cybercity.dk)

4) the order is confirmed with a count of price, plus any. comments

5) the agreed amount transferred to Danish Bank Account 03396150 (RegNr. 1551).
If using home banking or a trip to the post office, is up to you.
Note for international bank-transfers, see “BankingInfo

6) after reception of payment, the order is processed and shipped

7) receiver will rejoice (hopefully) the outcome

Best regards
Dennis B.